NAS SURESİ Okunuşu ve Manası

Nas suresinin okunuşuna ve manasına bakalım:

Okunuşu
: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs.İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil*hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudürinnâs.Minelcinneti vennâs.

Manası: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb'ine, insanların Malik'ine, insanların ilâhına sığınırım.

Okuyan ve bize DUA edenlerden ALLAH razı olsun.