Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin Hayatı kısaca

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED SAV HAYATINA KISACA BAKALIM:
Hz. Muhammed (SAV) 571 yılında Mekke'de doğmuştur.
Peygamber efendimiz sav. Doğmadan önce babası Abdullah'ı kaybetmiştir. 6 yaşında iken ise annesi Âmine'yi kaybetmiştir. Sonra dedesi Abdulmuttalib'in himayesine girmiştir. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebû Talib'in yanında yetişmişti.Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı. Mekke'de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı geldi. Peygamber olmadan önce insanlar arasında güzel ahlakı, dürüstlüğü ve adâleti ile tanınarak "el-Emîn: En emniyetli kişi" sıfatını aldı. 25 yaşına geldiğinde  Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice'den Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında 6 çocuğu oldu.
Kasım ve Abdullah küçük yaştayken vefat etti. Çoğu zaman  azığını alarak Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilirdi. 610 senesinde Ramazan ayının 17. günü Hira Mağrası'da vahiy meleği Cebrail (a.s.) geldi. Ve ona ilk vahiy "oku" emrini verdi.
Böylece Hz. Muhammed'e (s.a.v.) 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu.
Peygamber Efendimiz SAV.  tebliğe en yakınlarından başlamıştır. O'na ilk eşi Hz. Hatice sonra kızları iman etti. Ardından Hz. Ali daha sonra Zeyd bin Harise ve Hz. Ebubekir iman etti.
İnsanlar arasındaki eşitsizliği gideren, adaleti gözeten İslam dini daha çok fakir insanlar ve köleler arasında kabul gördü.Müslümanların sayısını günden güne arttı.İlk Müslümanlar Mekkeli putperestlerin hakâret, alay, eziyet, işkence ve boykot gibi kötü tavır ve davranışlarına mâruz durumda kaldı.Müslümanlar Mekke'de zulme ve oturamayacak hâle geldikleri zaman Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz ve ashabı 622 senesinde Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hz. Ebubekir, Peygamber Efendimize SAV. yol arkadaşı oldu. Medineli Müslümanlar (Ensar) Mekkeli muhacirleri çok iyi karşıladılar. Ensar ile muhacirler kardeş ilan edildi. Böylece Medine İslam Devleti kuruldu. İslam Devleti'nin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı.
624 yılında müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazandı. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Medine üzerine yürüdüler. 625 yılında yapılan Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin (SAV) görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Hz. Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit düştü. İki taraf birbirine üstünlük kuramadığı için Mekkeli müşrikler büyük bir güç toplayarak tekrar Medine üzerine yürümeye kalktılar. Peygamber Efendimiz (SAV) bunu haber alınca Selman-ı Farisi'nin tavsiyesi ile Medine'nin etrafına hendekler kazdırdı. 627 yılında yapılan Hendek Savaşı'nda müşrikler kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldılar. 628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye kararı aldılar. Bundan tedirgin olan Mekkeliler Müslümanlara izin vermek istemediler. 628 yılında imzalanan Hudeybiye Anlaşması ile Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanıdı. 628 yılında Müslümanlar Hayber'i fethetti. Hayber'in fethi ile Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiş oldu. Müslümanlar, Bizans ile ilk kez 629 yılında Mute'de savaştılar. 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekke'nin fethinden sonra Arap yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında 630 yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı'nı Müslümanlar kazandı. Hz Muhammed'in (SAV) son seferi ise 631 yılında Tebük'e oldu. Hz. Muhammed (SAV) son kez Müslümanlarla beraber 632 yılında hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Veda Haccı'nda 100 bin Müslümana veda niteliğinde konuşan Hz. Muhammed (SAV) 632 yılında Medine'de vefat etti. Kabri Medine'de Ravza-ı Mutahhara'da bulunmaktadır.