ARKADAŞ İLE İLGİLİ HADİSLER

 İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
"R
esülullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki:
"İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) be
nim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı." Buhârî, Cihâd 135; Tirmizî, Cihâd 4, (1673).

Said İbnu'l- Müseyyeb (rahimehullah) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)
buyurdular ki:
"Şeytan tek başına olanla, iki kişi
beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez." Muvatta, İsti'zân 36, (2, 978).

Amr İbnu Şuayb an ebîhî an ceddihi (radıyallâhu anh) tarikinden naklediyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı bir gruptur." Muvatta, İsti'zân 25, (2, 978); Ebü Dâvud, Cihad 86, (2607); Tirmizî, Cihâd 4, (1674).

 
Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Re
sülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Bir sefere üç kişi beraber çıkınca
birini emîr (başkan) yapsınlar." Ebü Dâvud, Cihâd 87, (2609).


ARKADAŞA YARDIM

Ebü Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resül
ullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:
"Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı
olmayana versin.
Kimin de fazla azığı
varsa onu azığı olmayana versin."
Resülullah, bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti.
Öyle ki, bizden hiç kimsenin
(yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşünvesine vardık." Müslim, Lukata 18, (1728); Ebü Dâvud, Zekât 32, (1663).

Hz.Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resül
ullah (aleyhissalâtu vesselam) gazveye çıkmak arzu etti ve:
"Ey Muhâcir ve Ensâr topIuluğu
! Kardeşlerinizden öyleleri var ki ne malları var ne de aşîretleri. Herbiriniz, iki veya üç kişiyi yanına alsın" dedi."
(Hz. Câbir devamla der ki): "Bu tamim üzerine ben iki veya üç kişiyi yanıma aldım. (Yol boyu) devemde, diğerlerinin sırası gibi benim de bir (binme) sıram vardı."

Yine Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yürüme sırasında geride kalır, (kafileye kavuşturmak için) zayıf hayvanı sürer, üzerindekini terkisine alır ve onlara dua ederdi."


İLİM YOLUNDA