ALLAH'IN SIFATLARI İLE İLGİLİ HADİSLER

Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor:

"Resülul
lah aleyhissalâtu vesselâm aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi:
Allah Teâla Hazretleri uyumaz, zaten O'na uyku da yakışmaz.
Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve
kaldırır.
Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapıl
andan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah'a yükseltilir.
O'nun hicâbı nurdur.
Eğer o perdeyi
açacak olsa, veçhinin sübuhâtı, basarının ihâta ettiği bütün mahlükatını yakardı." Müslim, İmân 293 (179).

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:

"
Resülullah aleyhisalâtu vesselam buyurdular ki:
"Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yü
ze vurmaktan sakınsın.
"
Buhari, Itk 20; Müslim, Birr, 112, (2612).
Müslim'in rivayetinde şu ziyade var: "...zira Allah Adem'i kendi sûretinde yaratmıştır."

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor:
"Resülul
lah aleyhissalatu vesselâm şu duayı çok yapardı:
"Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sâbit kıl!
" Ben (bir gün kendisine):

"Ey Allah'ın resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?" dedim.
Bana şöyle cevap verdi:
"Evet! Kalpl
er, Rahmân'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir." Tirmizi, Kader 7, (2141).

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:
"
Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'ı şu âyetleri okurken işittim. (Meâlen):
Hiç şüphesiz Al
lah size emânetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür" (Nisa 58).
Bu sırada Resülullah aleyhissalâtu
vesselam'ın baş parmağını kulağına, onu takib eden (şahâdet) parmağını da gözünün üzerine koyduğunu gördüm.'' Ebu Dâvud, Sünnet 19, (4728).

İLİM YOLUNDA