ALLAH’A İMAN NEDİR?

Allaha iman kullukla başlar inşallah kulluk vazifemizi yerine getirenlerden oluruz inşallah bu düşünceyle bu metni hazırlamayı düşündük 

Allah’ı nasıl tanırız?

Allah’ı ancak Kur’an’da ve Peygamber Efendimiz’in sav. sözlerinde tanıttığı şekilde tanıyabiliriz.

Allah Teâlâ’nın kaç tane ismi vardır?

Peygamber Efendimiz’in sav. bildirdiğine göre Allah’ın 99 ismi vardır.

Allahın  isimlerine ne denir?

Esmaü’l hüsna

Allah’ın kaç sıfatı vardır?

Allah’ın sıfatları “Zati” ve “Subuti” olmak üzere iki'dir.

Allah’ın “Zati” sıfatları hangileridir?

Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Muhalefetü’n lilhavadis, Kıyam bi nefsihi.

Allah’ın “subufi “ sıfatları nelerdir?

Hayat, İlim, Semi, Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin.

Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili Kur an’daki en önemli delili nedir?

İhlas Suresidir.

İhlas Suresinin manası:

De ki: Allah birdir. Allah Samed’dir. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur, herkes O’na muhtaçtır.
O, doğurulmamış ve doğurmamıştır. Hiç kimse O’na denk değildir O’nun eşi ve benzeri yoktur.

Peygamber efendimiz sav. şöyle buyurmuştur: Kim ihlas suresini okursa kuranın üçte birini okumuş gibidir. (Buhari, Fedailu'l-Kur'an, 13,// Müslim, Müsafirun, 259 // Tirmizi, Fedailu'l-Kur'an 11).

İLİM YOLUNDA