ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ'NİN OKUDUKLARI FAZİLETLİ ÇOK YÜCE BİR SALAVAT-I ŞERİFE

Abdülkadir geylani hz bu salavatı hergün okumayı vird haline getirmiş bize de nasip olmuş bu günümüze kadar gelmiş. 


Bismillahirrahmanirrahıym.
Allahümme salli ala muhammedin seyyidil kevneyni ves sekaleyni vel feriykayn. Ceddil haseni vel huseyn.
Mahbubi rabbil meşrikayni ve mağribeyn. El maksudi vel matlubi bi kabi kavseyn.
El mütecella bi tecelliyeynillezi kale lehül vahidül ehadü ya nura nuri ve ya sirra sirri.
Ve ya hazaine ma'rifeti. Efdeytü mülki aleyke ya muhammedü min ledünil arşi ila tahtil eradıyn.
Küllühüm yatlubune rıdai ve ene atlubü rıdake sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala ali muhammedin
vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.


YAZAN : İLİM YOLUNDA