14/01/2022 CUMA HUTBESİ

KELİME-İ ŞEHÂDET: İMANIN ÖZÜMuhterem Müslümanlar!


Bir gün Allah Resûlü (s.a.s), Muâz b. Cebel ile birlikte yolculuk ediyordu. Peygamberimiz,
“Ey Muâz!” diye seslendi. Muâz b. Cebel (r.a), “Buyur Resûlallah! Emrine amadeyim!”
dedi. Peygamberimiz ile Muâz arasındaki bu karşılıklı konuşma üç defa tekrar etti ve ardından
Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: Kim, kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh
olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi
haram kılar.”Aziz Müminler!


Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in buyurduğu bu yüce söz, insanı kulluk şerefine erdiren
kelime-i şehâdettir. Kelime-i şehâdet; ُ وَاَشْ هَد ُ اَن َ مُحَ مَدًا عَبْدُه ُ وَرَسُ ولُه اَشْ هَد ُ اَن ْ لْ َ اِلٰه َ اِلْ َ اللّ ٰ
Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz.Muhammed, O’nun kulu ve Resûlüdür” demektir. Kim bu tevhid beyanını dili ile ikrar ve
kalbi ile tasdik ederse iman halkasına dâhil olup mümin olur. Din-i Mübin-i İslam’a gönül verip
Müslüman olur. Dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olur.Kıymetli Müslümanlar!


Bizler, ُ ٰ اللّ َ اِلْ َ اِلٰه َ لْ ْ اَن ُ شْ هَداَ ikrarıyla Allah’tan başka hiçbir ilah kabul etmediğimizi, sadece O’na kulluk edeceğimizi ve O’ndan başkasına asla boyun eğmeyeceğimizi beyan ederiz. وَاَشْ هَد ُ اَن َ مُحَ مَدًا عَبْدُه ُ وَرَسُ ولُه ُ diyerek de alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.Muhammed Mustafa (s.a.s)’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ve tasdik ederiz.


Değerli Müminler!


Kelime-i şehâdet, imanın özü ve İslam’ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir.
Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur’an’ın yolundan ayrılmayacağımıza dair
sözümüzdür. Kelime-i şehâdet, Peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler,
Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın, imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz.
Allah’ın rızasına kavuşmanın Resûlüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz.
Kelime-i şehâdet aynı zamanda bir duruştur. Öyle bir duruş ki hayatının her alanına
İslam’ı aktarmayı ilke edinen... Hak davasından ve hakikat yolundan ayrılmamayı ilan eden...
İslam’ın yüce değerlerinden hiçbir zaman ödün vermemeyi taahhüt eden Müslüman duruşu...Aziz Müslümanlar!


Kelime-i şehâdet, üstün bir amel, faziletli bir zikir, muazzam bir duadır. Ümmet-i
Muhammed olarak bizler kelime-i şehadetle âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim olur,
selamete ereriz. Şeytanın ve nefsin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğün tadına varırız. Her
türlü kötülükten, bela ve musibetten emin oluruz. Kabirde azaptan, mahşerde cezadan bu tevhid
beyanıyla kurtuluruz. Cennetin kapıları bu sözle açılır. Cemâlullah’la ancak bu sözle müşerref
olunur. Hutbemi Cenâb-ı Hakkın bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum.
Rabbimiz! Doğrusu biz ‘Rabbinize inanın!’ diyerek, imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz!
Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve iyilerle birlikte canımızı al.”


Kıymetli Kardeşlerim!


Bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Son günlerde dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüsün yeni ve daha hızlı bulaşan türlerinin yaygınlaştığı hepimizin malumudur.
Dolayısıyla salgın tedbirlerine daha özenli bir şekilde riayet edelim. Hem kendi sağlığımızı hem
de sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbiri elden bırakmayalım.Buhârî, İlim, 49.
Âl-i İmrân, 3/193.Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü